Zakres usług Przychodnia Weterynaryjna

Podstawowe usługi lekarsko-weterynaryjne

 • Porada lek-wet (kliniczna, żywieniowa, behawioralna)
 • Wydanie zaświadczenia lek-wet
 • Wydanie opinii lek-wet
 • Sporządzenie protokołu z sekcji zwłok zwierzęcia

Podstawowe czynności lek-wet

 • Badanie kliniczne psa,kota
 • Badanie kliniczne szczegółowe (dermatologiczne, okulistyczne itp)
 • Pobieranie materiału do badań (wymazy, zeskrobiny aspirat)

Podstawowe zabiegi lek-wet

 • Iniekcja podskórna
 • Iniekcje domięśniowe
 • Iniekcje dożylne
 • Iniekcje dospojówkowe
 • Płukanie zewnętrznego przewodu słuchowego
 • Rewizja zatok
 • Cewnikowanie
 • Wlew doodbytniczy
 • Usunięcie ciała obcego
 • Sanacja jamy gębowej z czyszczeniem zębów

Uspokojenie i znieczulenia

 • Premedykacja
 • Znieczulenie miejscowe
 • Znieczulenie ogólne
 • Wybudzanie
 • Podstawowe zabiegi chirurgiczne

 • Opracowanie ropnia
 • Opracowanie krwiaka
 • Opracowanie i szycie ran
 • Opracowanie krwiaka ucha
 • Opracowanie przepukliny
 • Usunięcie guza w obrębie skóry
 • Podstawowe operacje w jamie brzusznej i inne

 • Usunięcie niedrożności jelita
 • Usunięcie kamieni z pęcherza moczowego
 • Sterylizacja suki
 • Sterylizacja kotki
 • Kastracja psa
 • Kastracja kocura
 • Podstawowe szczepienia lekarsko-weterynaryjne

  • Szczepienia kota
  • Szczepienia psa
  • Szczepienia królika
  • Szczepienia gołębi

  Badania diagnostyczne

  • Badanie krwi
  • Badanie moczu
  • Zeskrobin
  • Wymazu