Wybrane ceny usług i czynności lekarsko-weterynaryjnych
Nazwa usługi Cena
Usługi lekarsko-weterynaryjne podstawowe
Porada lek-wet 35zł
Wydanie zaświadczenia lek-wet 30zł
Wydanie opinii lek-wet 50zł
Chipowanie (czipowanie) zwierząt 38zł
Wystawienie paszportu dla zwierzęcia 100zł
Sporządzenie protokołu z sekcji zwłok zwierzęcia 80zł
Podstawowe czynności lekarsko-weterynaryjne
Badanie psa/kota 40zł
Badanie kliniczne szcegółowe 60zł
Pobranie materiału do badań 15zł
Podstawowe zabiegi lekarsko-weterynaryjne
Iniekcja podskórna 6zł
Iniekcja domięśniowa 12zł
Iniekcja dożylna 15zł
Iniekcja dospojówkowa 30zł
Płukanie zewnętrznego przewodu słuchowego 45zł
Usunięcie ciała obcego (oko,ucho,skóra) 45zł
Rewizja zatok przyodbytowych 30zł
Cewnikowanie psa/kota 50zł
Wlew doodbytniczy 60zł
Sanacja jamy gębowej z czyszceniem zębów do 150zł
Uspokojenie i znieczulenia psów i kotów
Premedykacja (pies,kot) 35-70zł
Znieczulenie miejscowe 25-65zł
Znieczulenie ogólne (do 60min) 40-80zł
Wybudzenie 30-60zł
Podstawowe zabiegi chirurgiczne
Opracowanie ropnia do 120zł
Opracowanie krwiaka do 130zł
Opracowanie krwiaka ucha do 160zł
Opracowanie przepukliny od 160zł
Usunięcie guza w obrębie skóry od 140zł
Podstawowe operacje w jamie brzusznej
Usunięcie niedrożności jelita od 280zł
Usunięcie kamieni z pęcherza moczowego od 280zł
Sterylizacja suki od 280zł
Sterylizacja kotki 185zł
Kastracja psa od 180zł
Kastracja kota 135zł
Profilaktyka chorób zakaźnych psów i kotów
Szczepienie kota (1dawka) - cena z badaniem 55-80zł
Szczepienie psa (1 dawka) - cena z badaniem 65-85zł
Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie